โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 9.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547

^