โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - รายงานการประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - รายงานการประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:50 น. 0 391

รายงานการประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 1 เมษายน 2566

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประกาศผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และดีมาก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประกาศผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และดีมาก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:43 น. 0 324

ประกาศผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก 1 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2566

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 137-2566
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 137-2566

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:37 น. 0 298

5 คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 137 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 115-2566
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 115-2566

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:29 น. 0 295

2 คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 115 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ สายงานบริหารสถานศึกษา

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ข้อเสนอแนะ
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ข้อเสนอแนะ

18 ส.ค. 2566 เวลา 14:30 น. 0 390

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ​ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ข้อเสนอแนะ

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ปัญหา อุปสรรค
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ปัญหา อุปสรรค

18 ส.ค. 2566 เวลา 14:27 น. 0 524

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ​ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 3 ปัญหา อุปสรรค

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล

18 ส.ค. 2566 เวลา 14:22 น. 0 414

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลังการแต่งตั้ง โยกย้าย การฝึกอบรม พัฒนา เป็นต้น

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18 ส.ค. 2566 เวลา 14:18 น. 0 347

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 1 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 06:54 น. 0 353

5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 6 ระเบียบ ก ค ศ ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ศ 2551

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 06:52 น. 0 323

5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 5 ว17 2566 แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 06:48 น. 0 284

5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 4 ระเบียบ ก ค ศ ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ศ 2551

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 02:51 น. 0 329

5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 3 ว2 2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา

^