โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - รายงานการประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

^