โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

มัธยมต้น

+ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / EP1
7
7
14
2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
17
23
40
3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2
29
11
40
4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3
16
13
29
5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4
20
15
35
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 5
18
17
35
7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 6
22
12
34
8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 7
26
6
32
9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 8
24
9
33
+
-
-
-
-
10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / EP2
9
9
11
11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1
9
29
38
12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
20
17
37
13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3
18
16
34
14
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4
16
25
41
15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 5
18
24
42
16
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6
26
15
41
17
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 7
18
22
40
18
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 8
29
9
38
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 9
27
13
40
+
-
-
-
-
20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / EP3
27
13
40
21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1
27
13
40
22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2
25
14
39
23
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3
22
15
37
24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4
25
14
39
25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 5
28
9
37
26
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6
27
13
40
27
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 7
27
9
36
28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 8
23
14
37
29
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 9
19
14
33
30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 10
27
13
40
รวม
648
423
1,071

มัธยมต้น

 
+ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1
15
15
30
2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2
20
21
41
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 3
22
18
40
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4
15
24
39
5
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
14
25
39
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 6
20
20
40
7
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 7
26
13
39
8
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 8
19
26
45
9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 9
15
29
44
10
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 10
20
9
29
11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 11
13
32
45
12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 12
22
15
37
13
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 13
22
13
35
14
มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 14
25
11
36
15
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1
15
15
30
16
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2
12
25
37
17
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3
21
24
45
18
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 4
11
27
38
19
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 5
14
23
37
20
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 6
21
18
39
21
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 7
13
26
39
22
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 8
14
23
37
23
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 9
14
26
40
24
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 10
24
13
37
25
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 11
19
25
44
26
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 12
11
19
30
27
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 13
19
15
34
28
มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 14
19
13
32
29
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1
12
13
25
30
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2
19
28
47
31
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 3
21
30
51
32
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 4
23
29
52
33
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 5
36
14
50
34
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 6
18
32
50
35
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 7
31
15
46
36
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 8
15
21
36
37
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 9
18
31
49
38
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 10
35
20
55
39
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 11
18
24
42
40
มัธยมศึกษาปีที่ 6 / 12
15
18
33
รวม
756
838
1,594
^