AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน และเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานกลุ่มประเทศอาเซียน

^