การประเมินคุณธรรมและความโป่รงใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

กำหนดการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีเขียวขาว มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม

^