โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

^