โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วันที่ 1-2 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระฯสุขศึกษา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ในรูปแบบ Online

^