AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานตัวและการมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

^