โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

^