AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ) กรณีผู้ปกครอง, นักเรียน, ครูและกรรมการสอบคัดเลือก

^