การประเมินคุณธรรมและความโป่รงใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Infographic แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบทั่วไป)

^