AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และม.4 เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค.2562

^