โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราลังการ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราลังการ

12 ส.ค. 2566 เวลา 10:35 น. 0 902

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราลังการ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดยนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราลังการ ชลอ กิตฺ

​พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2566
​พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2566

12 ส.ค. 2566 เวลา 10:03 น. 0 761

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

11 ส.ค. 2566 เวลา 12:53 น. 0 1,178

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และก

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

11 ส.ค. 2566 เวลา 12:08 น. 0 408

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเืพ่อส่งเสริมคุณ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

11 ส.ค. 2566 เวลา 12:07 น. 0 337

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ ศ 2565 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโด

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

11 ส.ค. 2566 เวลา 12:05 น. 0 420

O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย 1 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 2 การจัดทำแนวปฏิบัติ Do #39

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

11 ส.ค. 2566 เวลา 12:05 น. 0 378

O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย 1 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 2 การจัดทำแนวปฏิบัติ Do #39;s Don #39;ts

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

11 ส.ค. 2566 เวลา 12:00 น. 0 310

O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ ศ 2564 แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก ค ศ กำหนดให้ถือปฏ

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:59 น. 0 431

O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการอย่างน้อย ประกอบด้วย 1 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3 ปัญหา อุปสรรค 4 ข้อเสนอแ

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:58 น. 0 415

O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม 2 รา

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:56 น. 0 430

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 1 โครงการ กิจกรรม 2 งบประมาณ* 3 ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นแผนที่มีระ

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:54 น. 0 359

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34 เป็นการดำเนินการในปี พ ศ 2566

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:49 น. 0 317

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 1 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 2 มาตรการแล

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:46 น. 0 418

O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ ศ 2566 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:36 น. 0 344

O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโ

O31 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O31 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:33 น. 0 466

O31 : ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด* มีวัตถุประสงค์เืพ่อประกาศว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ ก่อน หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:26 น. 0 367

O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย 1 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11 ส.ค. 2566 เวลา 11:24 น. 0 312

O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย 1 จำนวนเรื่องร้องเรียนท

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11 ส.ค. 2566 เวลา 10:44 น. 0 1,441

O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็

^