โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สุขศึกษาฯ มัธยมต้น รู้ทันสารเสพติด

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 19 ก.ค. 2015
ในรายการตอนนี้ พบกับวิธีสอนและฝึกฝนวัยรุ่นให้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสังคมที่มีคนติดยาเสพติด แซลลี จอร์จ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมชูบรีเนส ในเอสเซกส์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบเพื่อดึงดูดเด็ก ม.3 ทุกระดับความสามารถให้ได้มีส่วนร่วมในบทเรียนยาวร้อยนาที เกี่ยวกับ การรู้เท่าทันยาเสพติด
แซลลีเริ่มด้วยกิจกรรมฐานความรู้ (Knowledge-Based Activities) เช่น เกมตอบคำถามใช่หรือไม่ เกมแยกประเภทยาเสพติด และกิจกรรมล้อมวงแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลอง แต่ในชั้นเรียนเช่นนี้ นักเรียนอาจมีข้อสงสัยซึ่งครูตอบไม่ได้
เราจะไปติดตามดูชั้นเรียนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้เห็นตัวอย่างและแนวคิดในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงผลลัพธ์หลังจบคาบ ร่วมสังเกตการอภิปรายของเหล่านักเรียน รับฟังวิธีรับมือกับคำถามยาก ๆ และวิธีสอนนักเรียนให้มีความรู้และทักษะเอาตัวรอดจากยาเสพติด

คำสำคัญ : ยาเสพติด รู้เท่าทันสารเสพติด ป้องกันตัวจากยาเสพติด ชื่อสารเสพติด กฎหมายเกี่ยวกักบยาเสพติด การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ทักษะการปฏิเสธ การรับมือยาเสพติด เลี่ยงเลี่ยงการลองใช้ยาเสพติด ติดยา สถานการณ์จำลอง เกมตอบคำถามใช่หรือใช่ เกมแบ่งประเภท เกมจัดประเภท การแนะแนว เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมฐานความรู้ ฝิ่น กัญชา โคเคน ผงขาว วัยรุ่น ติดเพื่อน พฤติกรรมเสี่ยง อยากรู้อยากลอง หัวเลี้ยวหัวต่อ ตามเพื่อน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^