โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สุขศึกษาฯ มัธยมต้น เพศศึกษา 360 องศา เรื่องเพศ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ค. 2015
ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเพศควรเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง ทำให้คุณครูอนุธิดาสนใจโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ นำเสนอผู้บริหารส่งตัวแทนทีมคุณครูเข้าอบรม ขยายผลต่อยอดให้คุณครูทุกคนเห็นความสำคัญในจุดนี้ร่วมกัน ทำให้สามารถสอนวิชาเพศศึกษาได้ในทุกระดับ โดยระดับอนุบาลได้นำการใช้เพลงและกิจกรรมสนุก ๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^