โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สุขศึกษาฯ มัธยมต้น เพศศึกษา 360 องศา เรื่องเพศ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ค. 2015
จากการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาลและประถมศึกษาแล้ว ในระดับมัธยมทางโรงเรียนจะเริ่มสอนเพศศึกษารอบด้านตามแผนอย่างเข้มข้นและเต็มรูปแบบ โดยสำหรับ ม. 1 เปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม “เพศศึกษา” สอนครบ 16 ชม. ตัดเกรด 1 - 4 และสำหรับ ม.2 – ม.3 เรียนในวิชาแนะแนว ครบ 16 ชม.เช่นกัน ซึ่งหลังจากที่โรงเรียนได้นำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ปัญหาด้านชู้สาวและนักเรียนออกกลางคันลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^