โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สุขศึกษาฯ มัธยมต้น รู้ทันภัยแอลกอฮอล์

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 19 ก.ค. 2015
รายการตอนนี้ คลิฟ อีวานส์ ครูสุขศึกษาและพลศึกษาลองใช้วิธีใหม่ในการสอนเรื่อง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คลิฟได้สอบถามนักเรียนชั้น ม.4 ว่า มีหัวข้ออะไรเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่ครูน่าจะสอนตั้งแต่ปีที่แล้วบ้าง วิธีนี้ทำให้ได้ไอเดียมากมายสำหรับออกแบบบทเรียนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนชั้น ม.3 จริง ๆ คลิฟได้ทบทวนวิธีการสอนของตนอีกครั้งและคิดค้นสื่อการสอนแบบใหม่ขึ้นโดยมีเกวิน ไบรส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอยให้ความช่วยเหลือ เราจะไปดูกันว่า การสอนแบบไหนบ้างที่ได้ผล หัวข้อต่าง ๆ ในบทเรียนผสมผสานกันอย่างไร และสังเกตว่า ครูผู้มีประสบการณ์มีวิธีรับมือกับแนวคิดใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง

คำสำคัญ : เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสำรวจความต้องการของนักเรียน สำรวจเรื่องที่นักเรียนสนใจ การวางแผนการสอน การออกแบบคาบเรียน การออกแบบสื่อการสอน สถานการณ์จำลอง สถานการณ์สมมติ บทบาทสมมติ ความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญและครู วิทยากรจากภายนอก งานกลุ่ม พี่สอนน้อง โทษของสุรา โทษของสารเสพติด การรู้เท่าทันอารมณ์ การควบคุมความต้องการ การเข้าสังคม ทักษะการปฏิเสธ ผลเสียของแอลกอฮอล กรณีศึกษา ตัวอย่างสถานการณ์ การตระหนักถึงโทษภัยของสุรา การหักห้ามใจ ความอยากรู้อยากลอง วัยรุ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^