โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สุขศึกษาฯ มัธยมต้น รู้ทันความข้ดแย้ง

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 19 ก.ค. 2015
ความขัดแย้งและความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน แต่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่พัฒนาตัวเองให้รับมือความขัดแย้งได้สำเร็จ
รายการตอนนี้ ครูในซัสเซกส์มารวมตัวกันเพื่อฝึกอบรมเรื่องการปรับพฤติกรรมนักเรียน กับนีอา อิมานี คุมบา วิทยากรอาวุโสจากมูลนิธิให้คำปรึกษาด้านการจัดการความขัดแย้ง หรือ ลีป (LEAP) องค์กรซึ่งเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย ในฐานะผู้นำการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นีอาจะพาครูไปศึกษากลยุทธที่ได้ผลดีขึ้น ในการแก้ไขปัญหาเด็กทะเลาะกันในห้องเรียน

คำสำคัญ : การรับมือความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ย การจัดการอารมณ์ การจัดการความขัดแย้ง ความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญและครู ความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ความช่วยเหลือจากต่างอาชีพ การรู้เท่าทันอารมณ์ การอบรมครู ฝึกครู วิทยากรภายนอก กิจกรรมวงกลม การเห็นข้อดีของผู้อื่น วัยรุ่น การรู้เท่าทันความคิดของตัวเอง การปรับทัศนคติ การปรับพฤติกรรม การเข้าใจตัวเอง เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. อีคิว การควบคุมอารมณ์ การยุติข้อพิพาท การทะเลาะกันในโรงเรียน ปัญหาความรุนแรง อคติ การเหยียดสีผิว ความเกลียดชัง การแนะแนว จิตวิทยาเด็ก สังเกตอารมณ์ พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน พัฒนาทักษะการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน สันติภาพ ความปรองดอง ความอดทนต่อความแตกต่าง ความเห็นต่าง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^