โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สุขศึกษาฯ ประถมปลาย ความหวังสู่พาราลิมปิก ตอนท

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 8 ธ.ค. 2015
เรื่องราวของนักว่ายน้ำไมเคิล รีฟ ที่พิการทางสายตา จากผู้ว่ายน้ำไม่เป็น กลายเป็นนักว่ายน้ำภายใน 3 ปี เขาได้โค้ช ครอบครัว และโรงเรียน คอยให้แรงบันดาลใจ

คำสำคัญ : การแข่งขันกีฬาโรงเรียน นักเรียนผู้พิการ ความเสมอภาคทางการศึกษา ความเท่าเทียมทางการศึกาา พลศึกษา ฝึกสมาธิ เสริมสร้างความมั่นใจ สุขภาพ ฝึกฝนร่างกาย เพิ่มศักยภาพด้านกีฬา ชมรม กิจกรรมนอกเวลาเรียน พัฒนาตนเอง สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครอง ว่ายน้ำ การฝึกกีฬา พาราลิมปิกส์ เด็กพิการ พาราลิมปิกส์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^