โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สังคมฯ ม.4-6 กฎหมายอาญา ตอนที่ 2

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2015
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม
ส 2.1 ตัวชี้วัดที่ 1
เรื่อง กฎหมายอาญา ตอนที่ 2
ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^