โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สังคมฯ ม.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสถาบ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2015
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ส 3.2 ตัวชี้วัดที่ 1
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสถาบันการเงิน
ครูดวงพร เฉลยนาค
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

มีใบความรู้ และใบกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/folderview?i...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^