โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: สงครามยิว-อาหรับ สังคมศึกษาฯ ม.4-ม.6

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 23 มี.ค. 2016
ม.4-ม.6
ส 4.2
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง อังกฤษได้ถอนตัวออกจากปาเลสไตน์ ชาวยิวหลั่งไหลเข้ามาอยู่ที่ดินแดนปาเลสไตน์จำนวนมาก ได้ประกาศตั้งรัฐของชาวยิวขึ้น ทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาหรับตั้งเป็นสันนิบาตอาหรับ(The League of Arab State หรือ Arab League) เพื่อต่อต้านการขยายตัวของชาวยิวในปาเลสไตน์และการเกิดขึ้นของประเทศอิสราเอล สงครามยืดเยื้อระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับจึงเปิดฉากขึ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^