โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

18 ธ.ค. 2566 เวลา 13:29 น. 0 662

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษั

โครงการ English we like ประจำปี 2566
โครงการ English we like ประจำปี 2566

18 ธ.ค. 2566 เวลา 09:43 น. 0 797

โครงการ English we like ประจำปี 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับบริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการจัดโครงการ English we like ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน ส่งเสริ

กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Camp ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Camp ประจำปีการศึกษา 2566

18 ธ.ค. 2566 เวลา 09:28 น. 0 681

กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Camp ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Camp ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ICP4 lCP5 ICP6 และ 6 11 เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาจีน

กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)
กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)

16 ธ.ค. 2566 เวลา 16:53 น. 0 6,953

กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ ศ 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ Computer Science Program : CSP โรงเรียนเพชรพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่าย “เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์สัมพันธ์”
กิจกรรมค่าย “เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์สัมพันธ์”

15 ธ.ค. 2566 เวลา 15:18 น. 0 7,184

กิจกรรมค่าย ldquo;เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์สัมพันธ์ โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการ กิจกรรมค่าย ldquo;เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์สัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเพชร ชมภาพทั้งหมด

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

14 ธ.ค. 2566 เวลา 16:45 น. 0 601

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้รับการพิจารณาให้มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1 นางขนิษฐา การะสิน ย้ายมาจากโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 2 นางดวงตะวัน นามา ย้ายมาจากโรงเรียนหนองไผ่ 3 นายวิษรุตต์ เม

โครงการจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
โครงการจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

14 ธ.ค. 2566 เวลา 11:55 น. 0 4,020

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ งานนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 ,2 และ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยมีการบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดในโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 ธ.ค. 2566 เวลา 06:33 น. 0 7,178

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดยนางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ แ

รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.เพชรบูรณ์ ติดตามการสอบ TGAT/TPAT
รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.เพชรบูรณ์ ติดตามการสอบ TGAT/TPAT

10 ธ.ค. 2566 เวลา 06:40 น. 0 707

รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม เพชรบูรณ์ ติดตามการสอบ TGAT TPAT โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดยนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT และวิชาความถนัดทางวิชาชีพ TPAT ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมต้อ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ​ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ​ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

08 ธ.ค. 2566 เวลา 13:44 น. 0 7,353

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ ๒

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

06 ธ.ค. 2566 เวลา 15:32 น. 0 2,095

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงา

การอบรมเสริมพลังและพัฒนาแกนนำ GenZ Phetchabun และรับโล่รางวัลชมรม GenZ เพชรพิทยาคม
การอบรมเสริมพลังและพัฒนาแกนนำ GenZ Phetchabun และรับโล่รางวัลชมรม GenZ เพชรพิทยาคม

04 ธ.ค. 2566 เวลา 06:35 น. 0 876

วันที่ 4 ธันวาคม พ ศ 2566 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเกียรติร่วม ในพิธีเปิดการอบรมเสริมพลังและพัฒนาแกนนำ GenZ Phetchabun และรับโล่รางวัลชมรม GenZ เพชรพิทยาคม รางวัลชนะเล

ทุนรัฐบาลอเมริกา โครงการ edudee เปิดรับสมัคร 10 ทุน ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2566
ทุนรัฐบาลอเมริกา โครงการ edudee เปิดรับสมัคร 10 ทุน ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2566

01 ธ.ค. 2566 เวลา 09:31 น. 0 890

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ MOU กับมูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ ในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ทางมูลนิธิเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจสอบชิงทุนโควต้านักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา จำนวน 10 ทุน สุด

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 324 ล.55-ก
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 324 ล.55-ก

28 พ.ย. 2566 เวลา 16:26 น. 0 974

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 324 ล 55 ก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 324 ล 55 ก โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4 5 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชา

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

25 พ.ย. 2566 เวลา 16:37 น. 0 610

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวั

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

25 พ.ย. 2566 เวลา 16:28 น. 0 658

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี และ ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

24 พ.ย. 2566 เวลา 06:21 น. 0 1,066

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1

23 พ.ย. 2566 เวลา 19:26 น. 0 7,711

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน เป็นเวลา 2 วัน 21-22 พ.ย.2566
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน เป็นเวลา 2 วัน 21-22 พ.ย.2566

18 พ.ย. 2566 เวลา 12:22 น. 0 7,549

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๑ ndash; ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรง

การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1
การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1

16 พ.ย. 2566 เวลา 19:45 น. 0 6,513

การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดั

^