AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรายงานตัว-มอบตัว นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ ม.1 และ ม.4
กำหนดการรายงานตัว-มอบตัว นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ ม.1 และ ม.4

30 มี.ค. 2565 เวลา 09:57 น. 0 1,961

กำหนดการรายงานตัว มอบตัว นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ ม 1 และ ม 4 การประกาศผลสอบ ห้องเรียนคุณภาพ ม 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ม 4 วันที่ 31 มีนาคม 2565 รายงานตัวนักเรียน ห้องเรียนคุณภาพ ม 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ม 4 วันที่ 31 มีนาคม 2565 รายงานตัวผ่านช่องทาง ลิงก

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ

30 มี.ค. 2565 เวลา 09:39 น. 0 2,952

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 13

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายพิษณุพงศ์ กิ่งไทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายพิษณุพงศ์ กิ่งไทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์

27 มี.ค. 2565 เวลา 14:39 น. 0 871

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายพิษณุพงศ์ กิ่งไทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 ได้คะแนน O NET 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565

24 มี.ค. 2565 เวลา 16:11 น. 0 1,943

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

เชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวณัฐภรณ์ ภิญโญยิ่ง (น้องแพร) สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวณัฐภรณ์ ภิญโญยิ่ง (น้องแพร) สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม

22 มี.ค. 2565 เวลา 15:38 น. 0 525

เชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวณัฐภรณ์ ภิญโญยิ่ง น้องแพร สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 12 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ในวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเ

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายนนทกานต์ จินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายนนทกานต์ จินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22 มี.ค. 2565 เวลา 15:28 น. 0 460

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายนนทกานต์ จินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์

19 มี.ค. 2565 เวลา 12:15 น. 0 1,541

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา Science Education Week ในช่วงปิดภาคเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนคุณภาพ) วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนคุณภาพ) วัน เวลาและสถานที่สอบ

18 มี.ค. 2565 เวลา 18:55 น. 0 2,910

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ วัน เวลาและสถานที่สอบ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนคุณภาพ) วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนคุณภาพ) วัน เวลาและสถานที่สอบ

18 มี.ค. 2565 เวลา 18:37 น. 0 2,458

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ วัน เวลาและสถานที่สอบ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำป

ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

18 มี.ค. 2565 เวลา 08:19 น. 0 475

ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความประสงค์สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มีนาคม 2565
แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มีนาคม 2565

10 มี.ค. 2565 เวลา 22:26 น. 0 1,267

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มีนาคม 2565

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์
วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์

10 มี.ค. 2565 เวลา 16:50 น. 0 1,169

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์
วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์

09 มี.ค. 2565 เวลา 15:50 น. 0 808

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565
แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565

09 มี.ค. 2565 เวลา 15:39 น. 0 1,548

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565

การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2565
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2565

09 มี.ค. 2565 เวลา 11:32 น. 0 1,559

การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 10 มีนาคม พ ศ 2565 ที่เว็บไซต์ https: forms gle MdK8huNzoL9m7Cmy5 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 056 722462, 081 0446624 และ 088 2742624 และมอบตัวนัก

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (ICP)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (ICP)

09 มี.ค. 2565 เวลา 11:20 น. 0 2,204

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program : IEP และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม Intensive Chinese Pro

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)

09 มี.ค. 2565 เวลา 10:55 น. 0 2,288

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

09 มี.ค. 2565 เวลา 10:36 น. 0 4,536

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สสวท และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิท

^