AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:07 น. 0 415

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นายเอกชัย รูปขาว , นางนาจรี ถือศิลป์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:03 น. 0 535

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:59 น. 0 440

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางมนัชนันท์ นามวงศ์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:51 น. 0 509

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางจารุวรรณ สุดทำนอง , นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:47 น. 0 560

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางสาวไอลดา เลิกนอก ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:43 น. 0 670

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:37 น. 0 872

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

สพม.เพชรบูรณ์ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 นี้
สพม.เพชรบูรณ์ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 นี้

18 เม.ย. 2565 เวลา 12:12 น. 0 2,491

สพม เพชรบูรณ์ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning และการจัดการเร

รายละเอียด วัน เวลา การเข้ารับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1) โรงเรียนเพชรพิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 เมษายน 2565
รายละเอียด วัน เวลา การเข้ารับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1) โรงเรียนเพชรพิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 เมษายน 2565

06 เม.ย. 2565 เวลา 13:33 น. 0 1,195

รายละเอียด วัน เวลา การเข้ารับเอกสารทางการศึกษา ปพ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 เมษายน 2565

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปราชญ์เพชรบูรณ์ สาขา ศิลปะการแสดง จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๕
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปราชญ์เพชรบูรณ์ สาขา ศิลปะการแสดง จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๕

02 เม.ย. 2565 เวลา 12:33 น. 0 474

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ ดร ปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปราชญ์เพชรบูรณ์ สาขา ศิลปะการแสดง จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๕

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเขียวขาว” และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จบการศึกษา 2564
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเขียวขาว” และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จบการศึกษา 2564

01 เม.ย. 2565 เวลา 21:35 น. 0 1,752

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ldquo;คนดีศรีเขียวขาว และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเข้าร่วมงานวันเกียรติยศ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเ

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

01 เม.ย. 2565 เวลา 14:59 น. 0 1,094

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ ศ 2565 หลักฐานการมอบตัว 1 ใบมอบตัว ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว รับที่โรงเรียน 2 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม หรือหลักฐานแสด

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565
แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

01 เม.ย. 2565 เวลา 14:44 น. 0 996

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ ศ 2565 หลักฐานการมอบตัว 1 ใบมอบตัว ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว รับที่โรงเรียน 2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

01 เม.ย. 2565 เวลา 08:28 น. 0 2,956

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ndash; การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้มีประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ป

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (ICP)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (ICP)

30 มี.ค. 2565 เวลา 16:58 น. 0 1,531

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program : IEP และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม Intensive Chinese Pro

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)

30 มี.ค. 2565 เวลา 16:16 น. 0 1,174

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนคุณภาพ)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนคุณภาพ)

30 มี.ค. 2565 เวลา 15:36 น. 0 3,717

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 13

แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมงานวันเกียรติยศ พีธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีเขียวขาว" และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมงานวันเกียรติยศ พีธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีเขียวขาว" และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

30 มี.ค. 2565 เวลา 11:19 น. 0 1,102

แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมงานวันเกียรติยศ พีธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเขียวขาว และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 1 นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของโรงเรียน ดังนี้ 1 1 แต่งกายด้วยชุ

กำหนดการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีเขียวขาว มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม
กำหนดการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีเขียวขาว มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม

30 มี.ค. 2565 เวลา 10:57 น. 0 937

กำหนดการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีเขียวขาว มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม 07 30 น ผู้ร่วมงานต

^