โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา การเตรียม portfolio และ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา การเตรียม portfolio และ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

17 ก.ค. 2566 เวลา 07:46 น. 0 6,153

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับอุดมศึกษานั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในด้านองค์ความรู้ที่จำเป็นในส

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

13 ก.ค. 2566 เวลา 07:02 น. 0 681

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับอุดมศึกษานั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในด้านองค์ความรู้ที่จำเป็นในส

กิจกรรมบริการค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมบริการค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 ก.ค. 2566 เวลา 06:52 น. 0 6,263

กิจกรรมบริการค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประสานงานแนะแนว จัดกิจกรรมบริการค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในวันท

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

10 ก.ค. 2566 เวลา 00:02 น. 0 7,731

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองนักเรีย

เตรียมความพร้อม ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
เตรียมความพร้อม ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

07 ก.ค. 2566 เวลา 23:53 น. 0 6,722

เตรียมความพร้อม ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 2566 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประชุมเตรียมความพร้อม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 2566 โดยมีนายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป

ต้อนรับคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (Innovation Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ต้อนรับคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (Innovation Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

05 ก.ค. 2566 เวลา 09:55 น. 0 732

ต้อนรับคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชั่นเลิร์นนิ่ง Innovation Learning ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565 ต้อนรับคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชั่นเลิร์นนิ่ง Innovation Learning ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565 โ

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566

05 ก.ค. 2566 เวลา 09:34 น. 0 3,479

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพร

กิจกรรมปฐมนิเทศ ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
กิจกรรมปฐมนิเทศ ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง

05 ก.ค. 2566 เวลา 08:41 น. 0 265

กิจกรรมปฐมนิเทศ ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานพิธี กิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ห้องเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศ ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
กิจกรรมปฐมนิเทศ ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง

03 ก.ค. 2566 เวลา 07:37 น. 0 6,657

กิจกรรมปฐมนิเทศ ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานพิธี กิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ห้องเรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ.2567-2568) เขตเพชรบูรณ์ (โรงเรียนเพชรพิทยาคม)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ.2567-2568) เขตเพชรบูรณ์ (โรงเรียนเพชรพิทยาคม)

30 มิ.ย. 2566 เวลา 08:39 น. 0 1,284

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 พ ศ 2567 2568 เขตเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

29 มิ.ย. 2566 เวลา 07:30 น. 0 826

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

28 มิ.ย. 2566 เวลา 06:43 น. 0 6,699

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

27 มิ.ย. 2566 เวลา 00:39 น. 0 6,606

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และส

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

26 มิ.ย. 2566 เวลา 22:34 น. 0 7,004

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลงานฉลองพร

กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เคียงคู่รู้ค่าวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เคียงคู่รู้ค่าวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

26 มิ.ย. 2566 เวลา 22:19 น. 0 6,971

กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เคียงคู่รู้ค่าวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เคียงคู่รู้ค่าวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กว

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร

26 มิ.ย. 2566 เวลา 22:12 น. 0 3,043

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และนักเรียนสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนิน

งานอนามัยโรงเรียนเพชรพิทยาคม นำนักเรียนบริจาคโลหิตเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานอนามัยโรงเรียนเพชรพิทยาคม นำนักเรียนบริจาคโลหิตเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิ.ย. 2566 เวลา 14:08 น. 0 870

งานอนามัยโรงเรียนเพชรพิทยาคม นำนักเรียนบริจาคโลหิตเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก งานอนามัยโรงเรียนเพชรพิทยาคม นำนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการจัดหากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนา

กำหนดการ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนดการ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

22 มิ.ย. 2566 เวลา 13:39 น. 0 12,771

กำหนดการ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ ศ 2566 ณ สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์

มอบรางวัล นักเรียนที่มีความสามารถทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
มอบรางวัล นักเรียนที่มีความสามารถทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

22 มิ.ย. 2566 เวลา 10:41 น. 0 6,293

มอบรางวัล นักเรียนที่มีความสามารถทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมเป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่มีความสามารถทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งเข้าร่วมการ

กําหนดการจัดกิจกรรมรําลึกครูกลอน “สุนทรภู่” เคียงคู่รู้ค่าวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําปีการศึกษา 2566 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม (อาคารโดม)
กําหนดการจัดกิจกรรมรําลึกครูกลอน “สุนทรภู่” เคียงคู่รู้ค่าวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําปีการศึกษา 2566 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม (อาคารโดม)

22 มิ.ย. 2566 เวลา 10:11 น. 0 8,870

กําหนดการจัดกิจกรรมรําลึกครูกลอน ldquo;สุนทรภู่ เคียงคู่รู้ค่าวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ ศ 2566 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑ

^