AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

09 พ.ค. 2565 เวลา 10:50 น. 0 546

ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ :: เฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรีย

แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

08 พ.ค. 2565 เวลา 14:49 น. 0 1,486

แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 1 นักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่ง ให้รับและส่งนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น 2 นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให้ไปจอดไ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:25 น. 0 2,452

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำดับที่ ชั้น ครูประจำชั้น รายชื่อ 1 ม 4 1 1 นางพัชรี ขจรเพชร 2 นางสาวสถาปนา บุญมาก คลิกอ่านรายชื่อ 2 ม 4 2 1 นางสาววรรณี วรรณพักตร์ 2 นางชลดา พานนนท์ คลิ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ICP4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ICP4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:23 น. 0 659

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ICP4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ IEP4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ IEP4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:20 น. 0 585

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ IEP4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางวันวิสา คูไดค์ 2 นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.13 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.13 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:18 น. 0 633

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 13 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางสุพิญญา จันทฤทธิ์ 2 นายนภัทร คำลา ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:16 น. 0 474

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 12 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางวนาพร ศรีจันทร์ 2 นายธนพล บุญไสย์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:10 น. 0 477

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 11 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางสาวพุฒิระพี เรือนทองดี 2 นางสาวสิรินาถ หาดยาว ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:07 น. 0 405

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางเพ็ญศรี บุญทรง 2 นางภัทรานิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:05 น. 0 448

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 9 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางวรรณนิภา บุญเรือน 2 นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 16:03 น. 0 455

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางสุพัตรา บุญขะจาย 2 นางอ้อมทิวา บุญโชติ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 15:58 น. 0 454

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางสมจันทร์ หลายเจริญ 2 นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 15:56 น. 0 547

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น 2 นางน้ำผึ้ง นาดี ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 15:54 น. 0 450

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางอมรรัตน์ ฤทธิไทยสงค์ 2 นายสมคิด บุญสิงห์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 15:51 น. 0 431

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นายเขษมชาติ อินทะสิงห์ 2 นางสาวจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 15:49 น. 0 564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นายวันชัย อินทรผล 2 นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 15:46 น. 0 460

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางสาววรรณี วรรณพักตร์ 2 นางชลดา พานนนท์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

03 พ.ค. 2565 เวลา 15:37 น. 0 621

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น 1 นางพัชรี ขจรเพชร 2 นางสาวสถาปนา บุญมาก ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม4 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

แนวปฏิบัติ การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565
แนวปฏิบัติ การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565

30 เม.ย. 2565 เวลา 11:21 น. 0 2,371

แนวปฏิบัติ การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 12 พฤษภาคม 2565 1 นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของโรงเรียน ดังนี้ 1 1 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 2 ทร

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

28 เม.ย. 2565 เวลา 14:32 น. 0 1,470

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ PDF ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างครับ 1 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตารางสอนครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 1 2565 2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตารางสอนครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 1 2565 3 คลิกที่นี่เพื่อด

^