โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 3-4-5 สิงหาคม 2565
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 3-4-5 สิงหาคม 2565

28 ก.ค. 2565 เวลา 12:13 น. 0 1,155

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 3 4 5 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565

28 ก.ค. 2565 เวลา 11:59 น. 0 698

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 4 5 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565

28 ก.ค. 2565 เวลา 11:55 น. 0 848

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 4 5 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565

28 ก.ค. 2565 เวลา 11:38 น. 0 1,048

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 4 5 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 2565 เวลา 16:29 น. 0 330

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

27 ก.ค. 2565 เวลา 16:04 น. 0 365

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม ldquo;สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 29 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความตระหนั

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา พ.ศ.2566
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา พ.ศ.2566

27 ก.ค. 2565 เวลา 15:59 น. 0 237

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา พ ศ 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมรับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาส

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

27 ก.ค. 2565 เวลา 14:25 น. 0 233

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโรงเรียนเพชรพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทน ของประเทศไทยในการจัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนช

กำหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมหมอภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.10 น.
กำหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมหมอภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.10 น.

25 ก.ค. 2565 เวลา 21:36 น. 0 660

กำหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมหมอภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องด้วยในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมหมอภาษา ประจำปี 2565 ณ อาคารพระราชปร

เชิญชวนนักเรียนร่วมสมัครแข่งขัน E-SPORT 2022 ROV BATTLE ตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565
เชิญชวนนักเรียนร่วมสมัครแข่งขัน E-SPORT 2022 ROV BATTLE ตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

24 ก.ค. 2565 เวลา 10:38 น. 0 1,656

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครแข่งขัน E SPORT 2022 ROV BATTLE ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาระเทคโนโลยี ประจำปี 2565 รับสมัครแข่งขัน E SPORT 2022 ROV BATTLE การแข่งขัน E SPORT 2022 เป็นการแข่งขัน ROV BATTLE ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 แ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักกีฬาและนักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักกีฬาและนักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียน

23 ก.ค. 2565 เวลา 13:20 น. 0 458

โรงเรียนเพชรพิทยาคมมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักกีฬาและนักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียน นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาและนักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีประเภทกีฬาที่ได้รับเกี

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์พ่อ แม่ ครู สู่ลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์พ่อ แม่ ครู สู่ลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2565

23 ก.ค. 2565 เวลา 12:56 น. 0 366

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์พ่อ แม่ ครู สู่ลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สายสัมพันธ์พ่อแม่ครู สู่ ลูกรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 โดยมีนายวิเศษ ปั่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สมัคร 25 - 31 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สมัคร 25 - 31 กรกฎาคม 2565

19 ก.ค. 2565 เวลา 16:56 น. 0 727

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สมัคร 25 31 กรกฎาคม 2565 ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แ

ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยน AFS เอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์
ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยน AFS เอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์

19 ก.ค. 2565 เวลา 11:41 น. 0 568

ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยน AFS เอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 พ ศ 2566 2567

โรงเรียนเพชรพิทยาคมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565

12 ก.ค. 2565 เวลา 13:10 น. 0 304

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ตักบาต

กำหนดการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
กำหนดการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

11 ก.ค. 2565 เวลา 11:14 น. 0 2,319

กำหนดการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนกิจกรรมทำบุญตักบาตร

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 /2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 /2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

04 ก.ค. 2565 เวลา 08:47 น. 0 1,290

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566 - 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566 - 2567)

02 ก.ค. 2565 เวลา 10:28 น. 0 710

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 พ ศ 2566 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 08 00 น เป็นต้นไปในกลุ่ม LINE AFS INTERVIEW #62 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารในรูปแบบ PDF

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

01 ก.ค. 2565 เวลา 12:48 น. 0 224

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ในวันงา

^