AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนครู (ทุกกลุ่มสาระฯ) ภาคเรียนที่ 1/2565 ปรับใหม่ล่าสุด (26 พ.ค.2565)
ตารางสอนครู (ทุกกลุ่มสาระฯ) ภาคเรียนที่ 1/2565 ปรับใหม่ล่าสุด (26 พ.ค.2565)

01 มิ.ย. 2565 เวลา 14:08 น. 0 610

ตารางสอนครู ทุกกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 1 2565 ปรับใหม่ล่าสุด 26 พ ค 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ปรับตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ล่าสุด วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นักเรียนสามารถเลือกดาวน์โหลดตารางเรียนได้ดังไฟล์

ตารางเรียน นักเรียน ชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565 ปรับใหม่ล่าสุด (26 พ.ค.2565)
ตารางเรียน นักเรียน ชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565 ปรับใหม่ล่าสุด (26 พ.ค.2565)

01 มิ.ย. 2565 เวลา 10:18 น. 0 1,508

ตารางเรียน นักเรียน ชั้นม 1 ม 6 ภาคเรียนที่ 1 2565 ปรับใหม่ล่าสุด 26 พ ค 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ปรับตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ล่าสุด วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นักเรียนสามารถเลือกดาวน์โหลดตารางเร

แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 วันที่ 7 มิถุนายน 2565
แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 วันที่ 7 มิถุนายน 2565

28 พ.ค. 2565 เวลา 09:20 น. 0 1,608

ที่ ศธ 04325 01 ว 445 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม 2,3,5,6 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม กำห

กิจกรรมการประชุมนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZเพชรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการประชุมนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZเพชรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 พ.ค. 2565 เวลา 21:08 น. 0 451

ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม พ ศ 2565 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยนักเรียนแกนนำชมรมGenZเพชรพิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 44 ห้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายในการดำเนินกิจก

กิจกรรมการประชุมนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZเพชรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมการประชุมนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZเพชรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

26 พ.ค. 2565 เวลา 21:00 น. 0 416

ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ ศ 2565 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยนักเรียนแกนนำชมรมGenZเพชรพิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 ห้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายในการดำเนินกิจก

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

25 พ.ค. 2565 เวลา 11:40 น. 0 746

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ด้วย

เปิดระบบวันนี้(24 พ.ค.2565) เวลา 14.40 - 16.00 น. ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม นักเรียนชั้นม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เปิดระบบวันนี้(24 พ.ค.2565) เวลา 14.40 - 16.00 น. ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม นักเรียนชั้นม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

24 พ.ค. 2565 เวลา 07:30 น. 0 4,692

ระบบเลือกชุมนุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เปิดระบบวันนี้(23 พ.ค.2565) เวลา 14.40 - 16.20 น. ลิงก์ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ(วิชาเสรี) นักเรียนชั้นม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เปิดระบบวันนี้(23 พ.ค.2565) เวลา 14.40 - 16.20 น. ลิงก์ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ(วิชาเสรี) นักเรียนชั้นม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

23 พ.ค. 2565 เวลา 11:21 น. 0 2,835

รวมลิงก์ ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นม 1, ม 2, ม 4 และ ม 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนคลิกเข้าลิงก์เว็บไซต์ตามระดับชั้นด้านล่างครับ นักเรีย

ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ (รายวิชาเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ (รายวิชาเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

22 พ.ค. 2565 เวลา 17:02 น. 0 1,705

ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ https: bit ly 39KDHf9

ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ (รายวิชาเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ (รายวิชาเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

22 พ.ค. 2565 เวลา 16:51 น. 0 1,547

ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ https: bit ly 39IZkNd

ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ (รายวิชาเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ (รายวิชาเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

22 พ.ค. 2565 เวลา 16:43 น. 0 1,796

ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ https: bit ly 3PCHSuf

ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ (รายวิชาเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ (รายวิชาเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

22 พ.ค. 2565 เวลา 15:40 น. 0 3,789

ระบบเลือกวิชาความถนัดอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ https: bit ly 3yRGgqw

เตรียมเปิดระบบเลือกวิชาเสรีและกิจกรรมชุมนุมผ่านทางลิงก์ออนไลน์
เตรียมเปิดระบบเลือกวิชาเสรีและกิจกรรมชุมนุมผ่านทางลิงก์ออนไลน์

20 พ.ค. 2565 เวลา 13:44 น. 0 1,940

เตรียมเปิดระบบเลือกวิชาเสรีและกิจกรรมชุมนุมผ่านทางลิงก์ออนไลน์ วิชาเสรี วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ ศ 2565 เวลา 14 40 16 20 น หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้น ม 1 , 2 และ 4, 5 กิจกรรมชุมนุม วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ ศ 2565 เวลา 14 40 16 00 น หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์รายชื่อ วิชาความถนัดอาชีพ (เลือกเสรี) โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ,4 และ 5 เท่านั้น
ประชาสัมพันธ์รายชื่อ วิชาความถนัดอาชีพ (เลือกเสรี) โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ,4 และ 5 เท่านั้น

20 พ.ค. 2565 เวลา 13:29 น. 0 3,783

ประชาสัมพันธ์รายชื่อ วิชาความถนัดอาชีพ เลือกเสรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ,4 และ 5 เท่านั้น ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์รายชื่อวิชาชุมนุม จำนวน 41 ชุมนุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์รายชื่อวิชาชุมนุม จำนวน 41 ชุมนุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

20 พ.ค. 2565 เวลา 13:03 น. 0 4,269

ประชาสัมพันธ์รายชื่อวิชาชุมนุม จำนวน 41 ชุมนุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ :: เอกสารแนบ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ได้รับรางวัล “เพชรมัธยม” บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น จาก สพม.เพชรบูรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ได้รับรางวัล “เพชรมัธยม” บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น จาก สพม.เพชรบูรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565

20 พ.ค. 2565 เวลา 11:17 น. 0 341

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ได้รับรางวัล ldquo;เพชรมัธยม บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น จาก สพม เพชรบูรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ได้แก่ 1 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 2 นายนิรุทธ์ แก้วนิ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักเรียนยื่นขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักเรียนยื่นขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565

19 พ.ค. 2565 เวลา 10:12 น. 0 548

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักเรียนยื่นขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13 พ.ค. 2565 เวลา 10:20 น. 0 2,273

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง

ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

10 พ.ค. 2565 เวลา 11:44 น. 0 663

ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ภาคบ่าย กลุ่ม 2 นักเรีย

ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศและพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นม.4
ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศและพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นม.4

10 พ.ค. 2565 เวลา 11:10 น. 0 700

ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มตราสัญลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 10

^