โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระฯศิลปะ ในรูปแบบ Online
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระฯศิลปะ ในรูปแบบ Online

19 ก.พ. 2565 เวลา 12:13 น. 0 3,595

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ในรูปแบบ Online กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระฯศิลปะ ตารางสอบปลายภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตารางสอบปลา

ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online
ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online

19 ก.พ. 2565 เวลา 11:46 น. 0 1,891

ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 4 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 gt; gt; กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระฯศิลปะ วันที่ 1 มีนาคม 2565 gt; gt; กลุ่มสาระฯวิท

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

18 ก.พ. 2565 เวลา 21:25 น. 0 1,704

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19 23 กุมภาพันธ์ 2565 วิธีการสมัคร 2 รูปแบบ 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บริเวณโดม ปฏิบัติตนตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด 2 สมั

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

18 ก.พ. 2565 เวลา 21:04 น. 0 1,987

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19 23 กุมภาพันธ์ 2565 วิธีการสมัคร 2 รูปแบบ 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บริเวณโดม ปฏิบัติตนตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด 2 สมั

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

14 ก.พ. 2565 เวลา 20:43 น. 0 1,262

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูแล

งดการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียนชั้นม.6 ในระหว่างวันที่ 15-22 ก.พ.2565
งดการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียนชั้นม.6 ในระหว่างวันที่ 15-22 ก.พ.2565

14 ก.พ. 2565 เวลา 20:23 น. 0 774

ประชาสัมพันธ์ งดการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ 15 22 ก พ 2565 ของนักเรียนระดับชั้น ม 6 ทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ที่มีการแพร่ระบา

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม การสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม การสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

13 ก.พ. 2565 เวลา 17:57 น. 0 922

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม การสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 22 ก พ 2565 ดังนี้ 1 กำหนดการสอนเสริม 2 รูปแบบ 1 1 รูปแบบ On Site ณ หอประชุมเพชร

สอนเสริม ทบทวน O-NET ม.3
สอนเสริม ทบทวน O-NET ม.3

11 ก.พ. 2565 เวลา 18:19 น. 0 610

สอนเสริม ทบทวน O NET ม 3 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดสอนเสริมให้ความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O NET ของนักเรียนชั้น ม 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่จะจัดสอบในวันที่ 13 ก พ 2565 ที่จะถึงนี้ โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้

11 ก.พ. 2565 เวลา 15:15 น. 0 494

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีกา

"ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ" อดีต ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆ สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม
"ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ" อดีต ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆ สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม

09 ก.พ. 2565 เวลา 15:08 น. 0 762

ดร วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ อดีต ผอ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆ สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม 1 และ ม 4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 256

ลิงก์ สำหรับ Download เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ
ลิงก์ สำหรับ Download เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ

09 ก.พ. 2565 เวลา 13:34 น. 0 556

ลิงก์ สำหรับ Download เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ งานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำลิงก์สำหรับดาวน์โหลด เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย 1 บันทึกข้อความขอจัดซื้อ จัดจ้าง 2 แบบฟ

ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ม.1-6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ม.1-6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

08 ก.พ. 2565 เวลา 19:40 น. 0 1,934

ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 ในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2565 แนวปฏิบัติในการเข้

"นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์" ผู้อำนวยการโรงเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565​
"นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์" ผู้อำนวยการโรงเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565​

08 ก.พ. 2565 เวลา 19:32 น. 0 691

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม 1 และ ม 4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565​ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม 1 และ ม 4 ประจำปีการศึกษา 2565 htt

"ท่านนายกเสกสรร นิยมเพ็ง" นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคมเชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
"ท่านนายกเสกสรร นิยมเพ็ง" นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคมเชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

08 ก.พ. 2565 เวลา 19:24 น. 0 726

ท่านนายกเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคมเชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม 1 และ ม 4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม 1 และ ม 4 ประจำปีการศึกษา 256

"ท่านกฤษณ์ คงเมือง" ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
"ท่านกฤษณ์ คงเมือง" ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

08 ก.พ. 2565 เวลา 19:07 น. 0 817

ท่านกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนน้องๆสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม 1 และ ม 4 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นม 1 และ ม 4 ประจำปีการศึกษา 2565 h

แสดงความยินดีกับนักกีฬาร่มร่อน เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2565
แสดงความยินดีกับนักกีฬาร่มร่อน เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2565

07 ก.พ. 2565 เวลา 19:00 น. 0 487

แสดงความยินดีกับนักกีฬาร่มร่อน เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการเลือกเป็นนักกีฬาร่มร่อน เยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2565 จากสมาคมกีฬา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

07 ก.พ. 2565 เวลา 13:31 น. 0 979

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ สอบวันที่ 9, 10, 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

07 ก.พ. 2565 เวลา 13:27 น. 0 1,097

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ สอบวันที่ 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

07 ก.พ. 2565 เวลา 13:19 น. 0 923

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ สอบวันที่ 2, 3, 4 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน PKS Chinese New Year 2022 และประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ
ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน PKS Chinese New Year 2022 และประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ

07 ก.พ. 2565 เวลา 12:26 น. 0 541

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน PKS Chinese New Year 2022 และประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในแต่ละกิจกรรม ให้ขอรับเกียรติบัตรและของรางวัลได้ที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 2 ห้อง 211

^