โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)

09 มี.ค. 2565 เวลา 10:55 น. 0 2,508

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

09 มี.ค. 2565 เวลา 10:36 น. 0 4,821

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สสวท และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิท

ลิงก์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ลิงก์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

09 มี.ค. 2565 เวลา 06:54 น. 0 1,358

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โทร 056 722462 , 081 044 6624 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ 095 6439256 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น 081 0446624 เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนออนไลน

ลิงก์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ลิงก์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

09 มี.ค. 2565 เวลา 06:54 น. 0 994

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โทร 056 722462 , 081 044 6624 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ 095 6439256 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น 081 0446624 เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนออนไลน

การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2565
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2565

08 มี.ค. 2565 เวลา 17:06 น. 0 1,602

การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8 9 มีนาคม พ ศ 2565 ที่เว็บไซต์ https: forms gle y45EQxUzqHAVc8BN8 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 056 722462, 081 0446624 และ 088 2742624 และมอบตัวนักเ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

08 มี.ค. 2565 เวลา 15:52 น. 0 2,518

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ English Program : EP ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

08 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 น. 0 5,733

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สสวท และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิท

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2564

06 มี.ค. 2565 เวลา 21:43 น. 0 950

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม นายมิตรสัน ด้วงธรรมและคณะทีมงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอแสดงความยินดีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีที่การศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีที่การศึกษา 2564

28 ก.พ. 2565 เวลา 14:33 น. 0 912

ขอแสดงความยินดีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สอวน ค่าย 1 ประจำปีที่การศึกษา 2564 สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน 1 เด็กหญิงณภัสสรณ์ วงษ์นิคม สาขาคณิตศาสตร์ 2 เด็กชายพิษณุพงศ์ กิ่งไทร ส

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ

28 ก.พ. 2565 เวลา 13:35 น. 0 2,716

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วัน เวลาและสถานที่สอบ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้ว

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ

28 ก.พ. 2565 เวลา 13:11 น. 0 2,953

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วัน เวลาและสถานที่สอบ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเพชรพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาคเหนือ
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเพชรพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาคเหนือ

27 ก.พ. 2565 เวลา 11:40 น. 0 833

ผลการนำนักเรียนสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในงานมะขามหวานประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ 1 นางสาวนฤตาย์ วิไลศรี ชั้น EP3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เยาว

แบบฟอร์มการยืนยันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
แบบฟอร์มการยืนยันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

22 ก.พ. 2565 เวลา 08:37 น. 0 1,238

แบบฟอร์มการยืนยันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1 คำนำหน้า 2 กรุณากรอกชื่อ 3 กรุณากรอกนามสกุล 4 การยืนยันสิทธิ์ 4 1 เลือกห้องเรียน เพื่อนการยืนยันนักเรียนประเภทโควตา gt; gt; ห้อง 6

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565

21 ก.พ. 2565 เวลา 18:58 น. 0 3,585

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565 ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ป

ระบบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระบบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

20 ก.พ. 2565 เวลา 18:38 น. 0 1,910

ระบบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห

ระบบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระบบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

20 ก.พ. 2565 เวลา 17:09 น. 0 1,587

ระบบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระฯภาษาไทย, กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา และกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Online
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระฯภาษาไทย, กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา และกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Online

19 ก.พ. 2565 เวลา 12:57 น. 0 5,230

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 4 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online กลุ่มสาระฯภาษาไทย, กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ตารางสอบปลายภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 2564 คลิกที่

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วันที่ 1-2 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระฯสุขศึกษา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ในรูปแบบ Online
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วันที่ 1-2 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระฯสุขศึกษา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ในรูปแบบ Online

19 ก.พ. 2565 เวลา 12:41 น. 0 4,440

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 1 2 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระฯสุขศึกษา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ตารางสอบปลายภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 2564 คลิกที่

^