โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP (Ten Power Science Program) (ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP (Ten Power Science Program) (ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์)

08 มี.ค. 2566 เวลา 10:00 น. 0 7,004

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP Ten Power Science Program ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

08 มี.ค. 2566 เวลา 09:52 น. 0 6,184

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ English Program : EP คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

08 มี.ค. 2566 เวลา 09:45 น. 0 7,819

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

08 มี.ค. 2566 เวลา 09:40 น. 0 7,307

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สสวท คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ขอ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565

08 มี.ค. 2566 เวลา 06:07 น. 0 3,675

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโ

กิจกรรมวันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปี 2566
กิจกรรมวันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปี 2566

08 มี.ค. 2566 เวลา 05:57 น. 0 468

กิจกรรมวันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปี 2566 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมวันเกียรติยศโรงเรียน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีเขียวขาว ร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษ

การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. ห้องเรียนพิเศษ l EP และห้องเรียนโครงการพลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. ห้องเรียนพิเศษ l EP และห้องเรียนโครงการพลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

05 มี.ค. 2566 เวลา 22:46 น. 0 3,942

การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท ห้องเรียนพิเศษ l EP และห้องเรียนโครงการพลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท ห้องเรียนพิเศษ lEP และห้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

05 มี.ค. 2566 เวลา 16:08 น. 0 933

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 8 10 มีนาคม 2566 1 นักเรียนต้องปฏิบัติตน ว่าด้วยระเบียบการแต่งกาย และทรงผมของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด 2 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 C

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2565

05 มี.ค. 2566 เวลา 10:21 น. 0 1,660

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 และได้ประกาศผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภา

การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. ห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนโครงการพลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. ห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนโครงการพลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

04 มี.ค. 2566 เวลา 21:16 น. 0 822

การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท ห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนโครงการพลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท ห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนโคร

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 5 มีนาคม 2566
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 5 มีนาคม 2566

03 มี.ค. 2566 เวลา 14:56 น. 0 1,239

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วันที่ 5 มีนาคม 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันสอบคัดเลือก 5 มีนาคม 2566 เวลา 09 00 ndash; 16 05 น วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 4 มีนาคม 2566
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 4 มีนาคม 2566

03 มี.ค. 2566 เวลา 14:33 น. 0 4,401

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วันที่ 4 มีนาคม 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันสอบคัดเลือก 4 มีนาคม 2566 เวลา 09 00 ndash; 14 30 น วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แนวปฏิบัติกา

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566

03 มี.ค. 2566 เวลา 14:29 น. 0 1,332

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วันที่ 4 5 มีนาคม 2566 ข้อมูลการติดต่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 210 ถนนสามัคคีชัย ต ในเมือง อ เมือง จ เพชรบูรณ์ 67000 โทร 056 711453 แฟกซ์ 056 722208 | Websit

กำหนดการ กิจกรรมวันเกียรติยศโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.
กำหนดการ กิจกรรมวันเกียรติยศโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

03 มี.ค. 2566 เวลา 12:43 น. 0 1,394

กำหนดการ กิจกรรม วันเกียรติยศโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08 00 16 00 น ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม อาคารโดม คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์รูปแบบ PDF

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 มี.ค. 2566 เวลา 10:17 น. 0 581

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล ๕๕ ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ตามประกาศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล ๕๕ ก ด้วยวิธีประกวด

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา ประจำปี 2566
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา ประจำปี 2566

02 มี.ค. 2566 เวลา 22:22 น. 0 330

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา ประจำปี 2566 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.6
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.6

02 มี.ค. 2566 เวลา 15:00 น. 0 782

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.5
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.5

02 มี.ค. 2566 เวลา 14:57 น. 0 1,211

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.4
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.4

02 มี.ค. 2566 เวลา 14:55 น. 0 854

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.3
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.3

02 มี.ค. 2566 เวลา 14:51 น. 0 554

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

^