รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามและประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
การติดตามและประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

29 มี.ค. 2566 เวลา 10:03 น. 0 57

การติดตามและประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้รับการประะเมินกลั่นกรอง ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

​นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี (โดม)โรงเรียนเพชรพิทยาคม
​นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี (โดม)โรงเรียนเพชรพิทยาคม

29 มี.ค. 2566 เวลา 08:38 น. 0 442

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ รายงานตัว มอบตัว วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี โดม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ

28 มี.ค. 2566 เวลา 16:09 น. 0 2,540

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดไฟล์เอกสาร PDF

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP (Ten Power Science Program) (ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP (Ten Power Science Program) (ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์)

28 มี.ค. 2566 เวลา 16:03 น. 0 956

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP Ten Power Science Program ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดไฟล์เอกสาร

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ

28 มี.ค. 2566 เวลา 15:53 น. 0 2,791

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดไฟล์เอกสาร PDF

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP (Ten Power Science Program) (ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP (Ten Power Science Program) (ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์)

28 มี.ค. 2566 เวลา 15:35 น. 0 868

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ TPSP Ten Power Science Program ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดไฟล์เอกสาร

รับรางวัลมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ
รับรางวัลมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ

27 มี.ค. 2566 เวลา 14:41 น. 0 118

รับรางวัลมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยนายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูฐนกร สีเสือ ครูประภาศรี แสงอนุศาสน์ ครูวริศรา ชำนาญพันธ์ และนักเรียนสมาชิก

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

27 มี.ค. 2566 เวลา 07:39 น. 0 367

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพ

พิธีถวายพระพุทธรูป
พิธีถวายพระพุทธรูป

25 มี.ค. 2566 เวลา 15:41 น. 0 434

พิธีถวายพระพุทธรูป วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 คุณครูสุเมธ ศักดิ์พงศ์สิงห์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเพชรพิทยาคม และคุณเยาวธิดา ศักดิ์พงศ์สิงห์ พร้อมด้วยคณะศรัทธาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ถวายพระพุทธรูปพระเชียงแ

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

25 มี.ค. 2566 เวลา 15:37 น. 0 895

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิท

แนวปฏิบัติระเบียบและอุปกรณ์ในการสอบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566
แนวปฏิบัติระเบียบและอุปกรณ์ในการสอบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566

24 มี.ค. 2566 เวลา 15:23 น. 0 882

แนวปฏิบัติระเบียบและอุปกรณ์ในการสอบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ วันที่ 25 26 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: ไฟล์แนบ

ระบบตรวจสอบลำดับการสมัครสอบของโครงการห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระบบตรวจสอบลำดับการสมัครสอบของโครงการห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

22 มี.ค. 2566 เวลา 09:03 น. 0 890

ระบบตรวจสอบลำดับการสมัครสอบของโครงการห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หากพบปัญหา แจ้งมาได้ที่ ครูขวัญจิตร ขุดปิ่น 081 0446624 ครูพัชรี ขจรเพชร 088 2742624 เข้าสู่ระบบ ได้ที่ลิงก์นี้

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) วัน เวลาและสถานที่สอบ

21 มี.ค. 2566 เวลา 09:48 น. 0 1,658

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ วัน เวลาและสถานที่สอบ ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: เอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) วัน เวลาและสถานที่สอบ

21 มี.ค. 2566 เวลา 09:28 น. 0 1,496

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ วัน เวลาและสถานที่สอบ ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: เอกสารแนบ

กิจกรรม EP/IEP Performance ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม EP/IEP Performance ประจำปีการศึกษา 2565

18 มี.ค. 2566 เวลา 11:12 น. 0 501

วันที่ 16 มีนาคม 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และ Intensive English Program โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรม EP IEP Performance ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภายใต้ชื่องาน lsquo;Y2K Say Hi Old School rsquo; การจัดงานม

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

15 มี.ค. 2566 เวลา 09:28 น. 0 206

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำการแสดงร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในกิจกรรมโครงการรับรู้ประมวลกฎหมายยาเ

มอบรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม
มอบรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม

11 มี.ค. 2566 เวลา 21:01 น. 0 234

มอบรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมเป็นเกียรติมอบรางวัลการประกวดแข่งขันบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศุภณัฐ เชื้อบุญมี นักเรียนชั้นมัธยม

รับมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
รับมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

11 มี.ค. 2566 เวลา 20:49 น. 0 644

รับมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 11 มีนาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สสวท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้อง

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

11 มี.ค. 2566 เวลา 09:28 น. 0 373

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โทร 056 722462 , 081 044 6624 รับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 11 15 มีนาคม พ ศ 2566 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ 095 643925

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (ยืนยันสิทธิ์มอบตัว) ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (ยืนยันสิทธิ์มอบตัว) ปีการศึกษา 2566

10 มี.ค. 2566 เวลา 15:01 น. 0 1,399

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ยืนยันสิทธิ์มอบตัว ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่ :: ไฟล์แนบ

^