โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

04 ก.พ. 2567 เวลา 21:38 น. 0 5,149

กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6 7 กุมภาพันธ์ 2567 ด้ายงานกิจกรารมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทา

กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567

04 ก.พ. 2567 เวลา 21:22 น. 0 4,913

กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 9 กุมภาพันธ์ 2567 ด้ายงานกิจกรารมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทา

กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567

04 ก.พ. 2567 เวลา 20:57 น. 0 5,196

กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5 6 กุมภาพันธ์ 2567 ด้ายงานกิจกรารมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทา

งานเปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566
งานเปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566

01 ก.พ. 2567 เวลา 16:48 น. 0 311

งานเปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโร

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ระดับเพชร)
รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ระดับเพชร)

01 ก.พ. 2567 เวลา 16:16 น. 0 5,309

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคมรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเพชร โดยมี นายธรรมรัฐ นุช

ประชาสัมพันธ์ การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ "วันเกียรติยศโรงเรียน" ปีการศึกษา 2566 ยื่นขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์ การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ "วันเกียรติยศโรงเรียน" ปีการศึกษา 2566 ยื่นขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2567

31 ม.ค. 2567 เวลา 15:24 น. 0 7,167

ประชาสัมพันธ์ การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติบุคลากร โรงเรียนเพชรพิทยา

ร้องเต้น TO BE พช. ไปต่อระดับประเทศ
ร้องเต้น TO BE พช. ไปต่อระดับประเทศ

31 ม.ค. 2567 เวลา 11:35 น. 0 877

ร้องเต้น TO BE พช ไปต่อระดับประเทศ ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำนักเรียนสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม ร้อง เต้น เล่นดนตรี TO BE NUMBER ONE และ TO BE NUMBER ONE IDOL ในกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ งานมะขา

กำหนดการงาน “เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” ประจำปีการศึกษา 2566 (PKS Open House -World Class Standard) วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม
กำหนดการงาน “เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” ประจำปีการศึกษา 2566 (PKS Open House -World Class Standard) วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม

29 ม.ค. 2567 เวลา 15:21 น. 0 1,215

กำหนดการงาน ldquo;เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2566 PKS Open House World Class Standard วันพุธที่ 31 มกราคม พ ศ 2567 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม เวลา 08 00 ndash; 08 30 น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
รับรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

29 ม.ค. 2567 เวลา 12:59 น. 0 732

รับรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 29 มกราคม 2567 นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับรางวัลโครงการประ

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“วิ่งย้อนรอยทวารวดีศรีเทพ เมืองมรดกโลก” (Run For Child 2024) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“วิ่งย้อนรอยทวารวดีศรีเทพ เมืองมรดกโลก” (Run For Child 2024) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

28 ม.ค. 2567 เวลา 11:19 น. 0 554

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ldquo;วิ่งย้อนรอยทวารวดีศรีเทพ เมืองมรดกโลก Run For Child 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ldquo;วิ่งย

ร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567
ร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

27 ม.ค. 2567 เวลา 15:08 น. 0 652

ร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพช

เชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว (Quick MATH) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) งานเปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล (PKS Open House -World Class Standard)
เชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว (Quick MATH) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) งานเปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล (PKS Open House -World Class Standard)

26 ม.ค. 2567 เวลา 15:56 น. 0 1,009

เชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว Quick MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม 1 ม 3 งานเปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล PKS Open House World Class Standard โดยเกณฑ์การแข่งขัน ใช้เกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 วิชาการโรงเรียนเ

การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

25 ม.ค. 2567 เวลา 11:52 น. 0 5,418

การแข่งขันกีฬาภายใน ldquo;เพชรพิทยาคมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพชรพิทยาคมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

23 ม.ค. 2567 เวลา 15:06 น. 0 4,624

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 23 มกราคม 2567 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม มอบหมายให้ นายวิษรุตต์ เมืองทา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมแลกเปลี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

20 ม.ค. 2567 เวลา 22:38 น. 0 638

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดยนางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานวิชาการ งานประกันคุณภาพทา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

20 ม.ค. 2567 เวลา 22:31 น. 0 5,411

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดยนางสาวบุหรัน ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสมาคมผ

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

19 ม.ค. 2567 เวลา 18:29 น. 0 2,429

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามท

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ไปต่อระดับประเทศ
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ไปต่อระดับประเทศ

18 ม.ค. 2567 เวลา 10:36 น. 0 1,459

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ไปต่อระดับประเทศ การแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ เชียงใหม่ ผลปรากฏว่าชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับร

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567

16 ม.ค. 2567 เวลา 23:27 น. 0 5,303

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 68 พ ศ 2567 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 68 พ ศ 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข โดยมี นายก

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน

15 ม.ค. 2567 เวลา 18:18 น. 0 5,461

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ด้วยในวันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นวันครูแห่งชาติ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จึงข

^