โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: An Overview of English Pronunciation ตอนที่ 3

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 28 ก.ย. 2015
An Overview of English Pronunciation ตอนที่ 3
ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
มาตราฐาน ต. 1.2 ต. 1.3
เข้าใจองค์ประกอบหลักสำคัญในระบบการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Connected Speech (การพูดเสียงเลื่อน), Pausing Within Sentences (การแบ่งวรรคตอนในประโยค), และ Sounds in English (เสียงในภาษาอังกฤษ)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^