โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: ภาษาไทย ม.1 นิราศภูเขาทอง

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 25 มี.ค. 2016
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ 5
ท 5.1 ตัวชี้วัดที่ 1-3
เรื่อง นิราศภูเขาทอง
ครูบุญสาว สุขสมบูรณ์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^